top of page

İspanyolca Öğreniyorum #1- Aprender español #1


ALFABE (El alfabeto)

  • İspanyol Alfabesi 27 harf ve 30 Sesten oluşmaktadır.

  • İki harf yanyana gelerek farklı bir ses çıkarabilmektedir.

  • Bazen harflerin üzerine "tilde" dediğimiz Vurgu işaretleri gelir. á,ú, é şeklindedir. Bazen kelimenin anlamını değiştirebilmektedir.


Sesli Harfler- Los Letras Vocales

A,E,I,O,U


Aşağıdaki Youtube videosundan harflerin okunuşuna bakabilirsiniz:


İspanyolca Alfabesinde Harflerin Telaffuzu - Pronunciación de las letras del alfabeto español


(1) İspanyolcada B ve V harflerinin telaffuzu arasında hiçbir fark yoktur ve Türkçedeki B gibi telaffuz edilir; ancak kelime ortasında ve iki sesli harf arasındaysa, dudaklar çok yaklaştırılmakla birlikte tam olarak değdirilmeden, b'ye daha yakın olmakla birlikte b ile v karışımı olarak telâffuz edilir.


(2) C harfinin doğru (ve İspanya'nın Castilla bölgesine özgü) okunuşu, e ve i ünlülerinden önce, dil hafifçe dişlerin arasına getiri- lerek, (İngilizcedeki th sesine benzer biçimde) biraz peltek bir S gibidir; a, o, u ünlülerinden önce ise K sesi verir. (Türkçe okunuşlarda th olarak gösterilmiştir.) Ancak bu sesi peltek s olarak telâffuz edemiyorsanız, normal s olarak telâffuz etmenizde bir sakınca yok.


(3) C sesi veren CH, alfabede başlı başına bir harf oluşturur. Dolayısıyla sözlükte c'den sonra ve d'den önce tek başına yer alır.


(4) D harfi Türkçedeki d gibi okunmakla birlikte, sözcük sonuna gelirse hafif peltek okunur, hattâ yutulduğu bile olur. Bu nedenle de Türkçe okunuşlar verilirken, sözcük sonundaki d harfinin okunuşu parantez içinde (th) olarak gösterilmiştir.


(5) E seslisi (örneğin Türkçedeki "ses" sözcüğündeki gibi) KAPALI E biçiminde telâffuz edilir.


(6) G harfi, e ve i ünlülerinden önce H sesi verir; a, o, u ünlü- lerinden önce ise G sesi verir; e ve i ünlülerinden önce de G sesi verebilmesi için araya u harfi konur (guerra - gerra diye okunur).


(7) H harfi okunmaz.


(8) J harfi H sesi verir.


(9) L harfi, Türkçede dilin üst dişlerin arkasına değdirilmesiyle telâf- fuz edilen kalın I gibi değil, dilin damağa değdirilmesiyle çıkarılan İNCE L gibi telâffuz edilir.


(10) İspanyol alfabesinde başlı başına bir harf olan, bu yüzden de hem alfabede hem de sözlüklerde I ile m harflerinin arasında tek başına yer alan LL, I ile y'nin karışımı bir ses olmakla birlikte, daha çok vurgulu bir y gibi telâffuz edilir (bu yüzden de Türkçe okunuşlarda kelime ortasında çift y olarak gösterilmiştir). Ancak İspanya'nın bazı bölgelerinde ve özellikle Güney Amerika'da Türkçedeki c'ye yakın bir ses verdiği olur.


(11) Ñ harfi, ny biçiminde telâffuz edilir.


(12) Q harfi, yalnızca e ve i ünlülerinden önce ve araya u harfi kon- mak şartıyla kullanılarak K sesi verir.


(13) Z harfi, (C harfinde olduğu gibi) peltek bir S sesi vermek üzere yalnızca a, o ve u ünlülerinden önce kullanılır.


DİKKAT!

Yukarıda anlatılan Castilla İspanyolcası telâffuz özelliklerine karşın İspanya'nın çeşitli bölgelerinde farklı şive ve diyalektler- le karşılaşılması doğaldır. Özellikle güneydeki Extramadura, Andalucía ve Murcia bölgeleriyle Kanarya Adaları'nda telâffuz- da en çok şu farklılıklar görülür:

*s, c ve z harflerinin telâffuzu aynıdır, yani yukarıda açıklanan peltek s yoktur: cerveza, therbétha gibi değil, serbesa diye okunur. (İspanyolcada bu özelliğe "seseo" denir.)

*Aslında y ağırlıklı ly karışımı olması gereken II harfi, normal y'ye dönüşür: calle, ká(l)ye yerine kaye diye telâffuz edilir. (İspanyolcada bu özelliğe "yeísmo" denir.)

*Sözcük sonundaki -s yutulur: örneğin las tres, la(h) tre(h) gibi telâffuz edilir. Ayrıca İspanyolca konuşulan Güney Amerika ülkelerinin her birinde kendine özgü telâffuz farklılıkları olduğu gibi, kelime hazinesinde de farklılıklar olduğu unutulmamalıdır.


Vurgu- Tilde

Diger Okuma Kurallarının dışında bir de bazı Kelimelerde bir harfin üzerinde görebileceğiniz vurgu işareti bulunur. Buna ispanyolcado "tilde" denir. Vurgu o harf üzerinde yapılır.

  • Café

  • Inglés

  • Azúcar

  • Teléfono

Kelime anlamında değişiklik:

Cartel→ Afis

Cartél→ Uyuşturucu Karteli


SÖZDİZİMİ (La sintaxis)


Türkçede sözdizimi şöyledir:

Özne + Tümleçler + Fiil


Örnek: Ben iki kişi için bir gidiş dönüş bileti istiyorum.


Oysa, İspanyolca sözdizimi, Türkçedekinden oldukça farklı bir biçimde şöyledir:

Özne + Fiil + Tümleçler


Örnek: Yo quiero un billete de ida y vuelta para dos personas. (Ben istiyorum bir bilet gidiş ve geliş için iki kişi.)


Selamlaşmak (Saludarse)


Hola→ Merhaba

Buenos Días → İyi günler, Günaydın (05:00-12:00)

Buenas Tardes→ İyi günler, Tünaydın, İyi öğleden sonraları, İyi akşamlar

(12:00-23:00)

Buenas Noches → İyi geceler (23:00)


* Bueno/a→İyi, güzel anlamına gelir.


NOT: "Bueno" bazı Latin Amerika ülkelerinde "Alo" anlamında da kullanılır.


* Día →Gün Días → Günler

* Tarde → Öğleden sonra Tardes →Ögleden sonraları

*Noche →Gece Noches →Geceler


Bir sonraki derste görüşmek üzere!


¡Adios!


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page